Disclaimer

Bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen door bouwbedrijf Postma b.v. Derhalve aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden. De gebruiker is zich er van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. We sluiten daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van onze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te raadplegen. De op deze website beschikbaar gestelde foto’s, documenten en publicaties kunnen worden afgedrukt voor persoonlijk gebruik met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden, tenzij voorafgaande toestemming van de auteur en/of Bouwbedrijf Postma is verleend. Op deze website zijn ook een aantal links opgenomen naar andere websites. Bouwbedrijf Postma b.v. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of andere elementen van deze websites.

 
Button